Skip to content

Uppdatering affärsläget i USA: 10 nya avtal tecknade med klinker till och med första kvartalet

I samband med noteringen på First North 2021 kommunicerade Coala Life finansiella mål att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna förväntades genereras på USA-marknaden och tillväxten ske med bibehållen bruttomarginal på över 80%.

De finansiella målsättningarna baserades på en affärsplan med mål att vid utgången av 2024 ha 50 kliniker anslutna i USA som använder Coalas plattform för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö, sk. Remote Patient Monitoring (RPM). När full patientanslutning uppnås efter 6-12 månader förväntas dessa kliniker i snitt generera vardera USD 1,0 miljoner på årsbasis för Coala Life.

Coala Life lanserade i slutet av 2021 en fullservicetjänst för RPM i USA. Intresset för Coala Lifes Managed RPM tjänst har varit gott och sedan lanseringen har bolaget redan tecknat avtal med 10 nya kliniker i USA. Anslutningsgraden av patienter sker typiskt successivt under ett år

”Vi har bra respons i marknaden och det ligger väl i linje med våra målsättningar. Vår nya Managed RPM-tjänst tilltalar kliniker genom att vi, tillsammans med partners, implementerar och driver monitoreringen åt dem” kommenterar Dan Pitulia, VD för Coala Life.

”På grund av pandemin har det samtidigt skapats en resursbrist och en vårdskuld som radikalt ökar behovet av denna typ av tjänster. Vår fullservicetjänst är mycket attraktiv i sammanhanget och vi nu även fått in förfrågningar från svenska vårdgivare”, fortsätter Dan Pitulia.