Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse i RNB

Valberedningen för RNB Retail and Brands AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman en
reduktion av antalet ledamöter från dagens sex till tre.

Valberedningen kommer att i kallelsen till årsstämma föreslå som ordinarie ledamöter för tiden intill
den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2019/2020; genom omval, Michael Lemner, Joel
Lindeman och Per Thunell.

Valberedningen kommer även att föreslå att Per Thunell väljs till styrelsens ordförande för samma
period. Ledamöterna Laszlo Kriss, Monika Elling och Sara Wimmercranz har avböjt omval.

”I och med separationen av dotterbolagen så ändras balansen mellan RNBs styrelse och styrelserna
för dotterbolagen. Därmed har vi funnit det effektivt att minska antalet ledamöter i huvudstyrelsen”,
säger valberedningens ordförande Lars Ericsson (som representerar den största ägaren,
Konsumentföreningen i Stockholm).