Skip to content

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 300 000 aktier den 23 augusti 2022 för cirka 0,64 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 2,13 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Dan Pitulia äger efter köpet totalt 3 811 279 aktier motsvarande 4,80 procent av de utestående aktierna i Coala-Life Group AB (publ), samt 1 271 706 teckningsoptioner, ägandet är som person samt via närstående och bolag.