Skip to content

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 500 000 aktier den 9 juni 2022 för cirka 1,6 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 3,2277 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Dan Pitulia äger efter köpet totalt 3 411 279 aktier motsvarande 4,29 procent av de utestående aktierna i Coala-Life Group AB (publ), samt 1 271 706 teckningsoptioner, ägandet är som person samt via närstående och bolag.