Skip to content

Insynspersoner

Loading...
Loading...

Dan Pitulia äger 500 000 aktier via kapitalförsäkring samt 2 911 279 aktier genom närstående/bolag samt 1 271 706 teckningsoptioner.