Skip to content

Kliniska rådgivare

Tord Juhlin

MD, PhD

Överläkare och Kardiolog. Skånes Universitetssjukhus. Tord är även ordförande i Svenska Kardiologföreningens HjärtRytmGrupp (HRG).

Claes Held

MD, PhD

Överläkare och Professor i Kardiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala. Claes är kliniskt verksam vid Hjärtkliniken, Akademiska Sjukhuset. Han forskar med verksamheten förlagd till Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR), vid Uppsala Universitet.

Peter Magnusson

MD, PhD

Kardiolog, Överläkare, Region Gävleborg/VO Kardiologi. Peter är verksam som forskare vid Centrum för forskning och utveckling Gävleborg/Uppsala Universitet (CFUG) och Karolinska Institutet.

Hans-Jörgen Nilsson

MD, PhD

Workstream Lead Cardiology, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Hans-Jörgen är involverad i den kardiologiska delen gällande implementering av nytt vårdinformationssystem i Region Skåne.