Skip to content

Vår teknik

Vår teknik

Våra innovationer baseras på över 10 år av forskning och utveckling. Resultatet är en produktportfölj bestående av ett system för användning av individer och patienter i vardagslivet, med realtidsuppkoppling mot vårdgivare. Systemet – Coala Heart Monitor – har integrerat EKG som automatiskt detekterar några av de vanligaste hjärtarytmierna med hög upplösning och noggrannhet. Coala kan också användas för att lyssna / auskultera hjärta och lungor på distans med sitt inbyggda stetoskop. Genom att korrelera data från EKG med hjärtljud synkroniserat kan algoritmerna i Coala systemet även hjälpa vårdgivare att hitta blåsljud på hjärtat.

Coala Heart Monitor består av en rad olika delkomponenter. Coala monitorn ansluts trådlöst via Bluetooth till patientens smartphone. Patienten laddar ned Coala App som sedan instruerar patienten i genomförandet av mätningar. Efter genomförd registrering analyseras data i Coala Cloud, som sedan presenterar resultatet inom några sekunder till patienten i Coala App och till ansluten vårdgivare i den webbaserade Coala Care Portalen. Coalan är enkel för patienten att använda i vardagslivet och detekterar automatiskt 9 olika arytmier, baserat på algoritmer som utvecklats och validerats i Sverige.

Sjukvården, patienter och individer använder Coala Heart Monitor på olika sätt beroende på avsett syfte. Vårdgivare förskriver Coalan från Coala Care Portalen och följer sina patienter genom molnet. Data tillgängliggörs för att utreda och diagnostisera symptomatiska och intermittenta arytmier. I portalen kan vårdgivare även lyssna på inspelade hjärt- och lungljud på distans, följa patientens inrapporterade vikt- och blodtrycksvärden, samt generera summeringsrapporter som underlag för terapi och ersättning.

Vår teknik

Utredningstiden och användning av Coala Heart Monitor ordineras av behandlande läkare och sträcker sig vanligtvis från två veckor till över ett år eller så länge det finns ett medicinskt behov att följa patienten på distans. Varje enhet är konfigurerad efter behov; som EKG, stetoskop eller kombinationsprodukt. Systemet har inte de begränsningar som Holter- eller patchbaserad EKG har som kräver klisterelektroder och därmed begränsad användningstid.

Tekniken skyddas av ett 30-tal patent och bolagets uppfattning är att Coala Heart Monitor idag är det enda integrerade smartphone-baserade systemet som automatiskt detekterar för de vanligaste arytmierna och hittar förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-mätningen, helt i linje med kliniska riktlinjer för diagnostik av förmaksflimmer. Det inbyggda piezoelektriska stetoskopet är världsunikt och ger möjlighet till auskultation med hög precision.

FDA godkände 2019 Coala för detektion av förmaksflimmer och år 2022 även för auskultation och övervakning av patienters lungor på distans. Det nya FDA-godkännandet omfattar även en förbättrad analysalgoritm för automatisk detektion av förmaksflimmer baserat på en kombination av RR-variabilitet och P-vågsdetektion.

En plattform för distansmonitorering

Coala bygger på en molnbaserad tjänst som gör det enkelt att följa stora patientvolymer på distans. Inga begränsningar i tid eller användning.

Patientcentrerad lösning

Patienten engageras med en användarvänlig lösning som ger resultat direkt. Lösningen ersätts av försäkringssystemet i USA.

Marknadsledande teknikplattform

Två-avlednings EKG med hög upplösning och p-vågs detektion vilket leder till högre träffsäkerhet. Integrerat digitalt stetoskop med hög känslighet och fem olika molnbaserade ljudfilter.