Skip to content

Tidigare prospekt och bolagsbeskrivningar

2023

Mars 2023

Företrädesemission 2023 - Tilläggsprospekt

Mars 2023

Företrädesemission 2023 - Prospekt

2022

Mars 2022

Inbjudan till teckning av aktier i Coala Life Group AB

2021

Oktober 2021

Bolagsbeskrivning Coala Life

2019

November 2019

RNB - Inbjudan till teckning av aktier i RNB Retail and Brands AB

November 2019

RNB - Tilläggsprospekt till RNB Retail and Brands AB företrädesemission

2018

Mars 2018

RNB - Prospekt avseende emission av senior säkerställd obligation i RNB Retail and Brands AB

2013

April 2013

RNB - Prospekt avseende nyemission och teckningsrätter i RNB Retail and Brands AB