Skip to content

Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

RNB har nått en milstolpe i vändningsarbetet och uppvisar ett positivt rörelseresultat för räkenskapsåret 2013/2014. För det fjärde kvartalet redovisar RNB en starkare försäljning i jämförbara butiker än marknaden och ett positivt resultat, vilket tillsammans med starka kollektioner i ryggen gör att vi nu blickar framåt för att ytterligare öka lönsamheten och utveckla våra koncept.

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2014 – 31 AUGUSTI 2014 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 490 Mkr (476).
 • Rörelseresultatet, inklusive avyttrad verksamhet (JC), uppgick till 4 Mkr (-287).
 • Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet (JC), uppgick till 4 Mkr (-103).
 • Resultatet före skatt uppgick till 3 Mkr (-104).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4 Mkr (-161), vilket motsvarar 0,11 kronor (-4,74) per aktie.  
 • Resultatet efter skatt, inklusive avyttrad verksamhet (JC) uppgick till 4 Mkr (-289) vilket motsvarar 0,11 kronor (-8,48) per aktie.  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 Mkr (-10).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2013 – 31 AUGUSTI 2014 I SAMMANDRAG

 • Per 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra dotter­bolaget JC till Denim Island AB. I första kvartalet 2013/2014 år uppgick JC:s försäljning till 111 Mkr och rörelseresultatet till -6 Mkr. Räkenskapsåret 2012/2013 uppgick JC:s nettoomsättning till 674 Mkr och rörelseresultatet till -501 Mkr, varav -260 Mkr avsåg nedskrivning av varumärke i andra kvartalet.
 • Under första kvartalet ingick Polarn O. Pyret avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS var master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge. Tillträdet skedde den 2 januari 2014.
 • I tredje kvartalet 2013/2014 har nedskrivning av goodwill skett i Brothers & Sisters med 151 Mkr.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 917 Mkr (1 945).
 • Rörelseresultatet, inklusive avyttrad verksamhet (JC) och exklusive genomförd nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters, uppgick till 3 Mkr (-341).
 • Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet (JC) samt exklusive genomförd nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters, uppgick till 9 Mkr (-99).
 • Rörelseresultatet, inklusive avyttrad verksamhet (JC) samt inklusive genomförd nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters, uppgick till -151 Mkr (-601).
 • Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet (JC) och inklusive genomförd nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters, uppgick till -145 Mkr (-100).
 • Resultatet före skatt uppgick till -155 Mkr (-127).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -155 Mkr (-183), vilket motsvarar -4,57 kronor (-15,92) per aktie.
 • Resultatet efter skatt, inklusive avyttrad verksamhet (JC) uppgick till -160 Mkr (-629) vilket motsvarar -4,75 kronor (-54,56) per aktie.  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 Mkr (-95).
 • Utöver det övertagande av 24 butiker som skett i Norge i samband med förvärvet av Master Franchisetagaren WAM AS har 3 nya butiker (Polarn O. Pyret) öppnats under perioden, varav en egen (Sverige) och två franchisebutiker (England samt Estland).