Skip to content

Bokslutskommuniké 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Förändringsarbetet ger effekt

Försäljningen i Sverige utvecklades bättre än marknaden generellt i fjärde kvartalet. E-handeln fortsatte att öka väsentligt i kvartalet och på helåret var tillväxten 51% och försäljningen uppgick till 160 Mkr. Affärsområdenas underliggande trender fortsatte i kvartalet och omställningsarbetet fortgår i ett högt tempo. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -3 Mkr (4).

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2018 – 31 AUGUSTI 2018 I SAMMANDRAG 

 •  Nettoomsättningen ökade till 561 Mkr (554).
 •  Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -0,4 procent.
 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -2,7 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -3,9 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till -3 Mkr (4).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -13 Mkr (-13).
 •  Resultat per aktie var -0,38 kronor (-0,38).  
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -39 Mkr (-23). 

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2017 – 31 AUGUSTI 2018 I SAMMANDRAG

 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 238 Mkr (2 216).
 •  Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen ökade med +0,3 procent.
 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -0,7 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -2,6 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 47 Mkr (63).
 •  Resultat efter skatt ökade till 36 Mkr (30).
 •  Totalresultat för perioden uppgick till 60 Mkr (25).
 •  Vinst per aktie ökade med 20 procent till 1,07 kronor (0,90).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11 Mkr (51).
 •  Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  I september kommunicerades förändringar i koncernledningen. VD för Brothers, Peter Bondelid, lämnar sin roll. Nuvarande VD för Departments & Stores, Lina Söderqvist, blir VD för Brothers. Som tillförordnad VD för Departments & Stores har  Yvonne Magnusson utsetts.
 • Polarn O. Pyret är en av tre finalister i kategorin Årets Inredningskoncept på Habit Modegala som hålls i november.