Skip to content

Coala Life ändrar beräknat slutförandedatum av förvärv av Vitrics Management till 14 augusti 2022

Due diligence processen och förvärvet var beräknat att slutföras senast 31 juli 2022. Nytt beräknat senaste slutförandedatum av due diligence processen och affären är 14 augusti 2022.

Coala Life meddelade via pressmeddelande den 9 juni 2022 att bolaget ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitrics Management Group Inc för en köpeskilling om 4,5 miljoner US dollar på kontant- och skuldfri basis. Due diligence processen och förvärvet var beräknat att slutföras senast 31 juli 2022. Nytt beräknat senaste slutförandedatum av due diligence processen och affären är 14 augusti 2022.