Skip to content

Coala Life är stolta över att tillkännage certifiering enligt ny ISO 27001:2022 standard

Coala Life godkänt efter en oberoende extern säkerhetsgranskning för omcertifiering för ISO27001 och godkändes enligt den nya standarden för ISO 27001:2022.

ISO (International Organization for Standardization) är en oberoende organisation som bland anant beslutar om globala standarder för skydd och säkerhet. ISO 27001, som är en del av grupp standarder (27000) rörande informationssäkerhet, är världens mest erkända standard för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS). Det inkluderar delar så som riskhantering, kontroll av åtkomst, säkerhetskopiering av data och affärskontinuitet. Det inkluderar krav på implementering, underhåll och förbättring av ett företags system för informationssäkerhet. 
 
”Vi är glada över att motta den senaste certifieringen enligt ISO 27001:2022. Vi är väldigt seriösa när det gäller att skydda känslig information om interna och externa intressenter samt våra patienter. Jag är tacksam över att det hårda arbete och de ansträngningar vi lägger ner på att skydda vår data uppmärksammas och att denna certifiering visar att våra processer för informationssäkerhet möter kraven i denna högsta erkända standard”, säger Dan Pitulia, vd, Coala Life AB.