Skip to content

Coala Life bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag

Coala-Life Group, som noterades på Nasdaq First North den 9 november via omvänt förvärv av RNB Retail and Brands, bjuder nu in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag fredagen den 17 december kl 09:00-10:30

Över 500 miljoner människor är idag drabbade av kroniska hjärt- och kärlsjukdomar. USA har en oproportionellt hög andel kroniskt sjuka patienter som står för drygt 80 procent av dess hälso- och sjukvårdskostnader, motsvarande knappt 20 procent av landets BNP.

USA har med ny lagstiftning och innovativa ersättningssystem öppnat för preventiv långtidsövervakning och diagnostik av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Regelverket for Remote Patient Monitoring (RPM) bygger på att patienter erbjuds uppkopplade och molnbaserade medicintekniska lösningar för att regelbundet följa vitala parametrar såsom blodtryck, EKG och syresättning. För att kvalificeras som RPM-patient krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, vilket knappt halva den amerikanska befolkningen har.

Coala Life har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor, en CE- och FDA 510k-godkänd mjuk- och hårdvaruplattform för att möjliggöra RPM genom långtidsövervakning och diagnostik av hjärtat och andra vitala parametrar på distans. Coalas system är unikt och används idag av vårdgivare i USA för RPM. Coala Life bedömer att bolagets adresserbara marknad bara i USA uppgår till mer än 100 miljoner patienter. 

Bolaget bjuder nu in till en virtuell kapitalmarknadsdag för att bland annat informera om marknad, affärsstrategier och expansionsplaner. Det virtuella mötet kommer innehålla presentationer av bland andra läkare i Sverige och USA samt ledande befattningshavare på Coala Life.

Anmälan görs via email till: philip.siberg@coalalife.com. Länk till mötet distribueras sedan till anmälda deltagare, samt med möjlighet att skicka in frågor innan mötet.