Skip to content

Coala Life flyttar fram publicering av bokslutskommuniké för 2023 till den 26 mars

Styrelsen i Coala-Life Group AB (“Coala Life” eller “Bolaget”) har beslutat att ytterligare senarelägga tidpunkten för publicering av bokslutskommunikén för 2023 till den 26 mars 2024 (tidigare kommunicerat framflyttat datum var den 8 mars 2024). Denna ytterligare senareläggning orsakas av merarbetet med att konsolidera den del av koncernens fordringar som tidigare har hanterats genom den uppsagda factoringlösning som funnits med Aros Kapital. Det ursprungliga datumet för publicering av bokslutskommunikén var 23 februari 2024.

“Det är tråkigt att behöva skjuta detta ytterligare, men vi prioriterar att lämna en korrekt rapport i stället för att lämna siffror som eventuellt kan behövas rättas i efterhand. Arbetet med likviditetssituationen har som tidigare meddelats prioriterats och arbetet med konsolideringen av fordringarna har tagit längre tid än förväntat för en nedbantad organisation” säger Coala Lifes vd Dan Pitulia.