Skip to content

Coala Life flyttar fram publicering av bokslutskommuniké för 2023

Styrelsen i Coala-Life Group AB (“Coala Life” eller “Bolaget”) har beslutat att flytta fram tidpunkten för publicering av bokslutskommunikén för 2023 till den 8 mars 2024. Orsaken till uppskjutandet är att arbetet med att säkerställa Bolagets likviditet och finansiella situation har medfört att färdigställandet av rapporten försenats. Tidigare kommunicerat datum för publicering var 23 februari 2024.