Skip to content

Coala-Life Group AB (publ) ansöker om konkurs

Styrelsen i Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) har beslutat att ansöka om att sätta Bolaget i konkurs. Ansökan kommer att inges till Stockholms tingsrätt idag, fredagen den 22 mars 2024.

Beslutet om att ansöka om konkurs baserar sig på att Bolagets ansträngningar att söka en lösning på likviditetsproblemet inte har lyckats, med påföljden att löner och löpande betalningar i övrigt inte kan betalas. Indrivandet av kundfordringar har misslyckats och långvariga diskussioner om betalande samarbeten och kapitaltillskott inte lett fram till tänkta resultat.

Styrelsen konstaterar att Bolaget är på obestånd och därmed inte kan betala sina skulder och att fortsatt drift inte är möjlig.