Skip to content

Coala Life handlas nu på Nasdaq First North

Idag inleddes handel i Coala Life efter det att RNB Retail and Brands (”RNB”) slutfört förvärvet och Nasdaq godkänt bolaget för notering på First North. RNB byter nu namn till Coala-Life Group AB och Coala Lifes styrelse, VD och ledning tillträder.