Skip to content

Coala Life nyckeltal april USA

Nyckeltal för april 2023:

  • Patienter i distansmonitorering per 30 april 2023: 3 700
  • Årstakt omsättning per 30 april 2023: 5,4 MUSD

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 30 april 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av april.
Årstakt omsättning per 30 april 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på april månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal april 2023

Under april har medelvärdet för intäkt per patient ökat markant, med ca 12% från Mars. Mellan september 2022 och april 2023 ligger den månatliga kumulativa omsättningstillväxten på drygt 10%. Även antalet patienter ökar i april men ökningen syns inte i de avrundade siffrorna.

Historiska nyckeltal

Månad Patienter i distansmonitorering Årstakt omsättning
April 2023 3 700 5,4 MUSD
Mars 2023 3 700 4,8 MUSD
Februari 2023 3 700 4,6 MUSD
Januari 2023 3 800 3,7 MUSD
December 2022 3 500 3,6 MUSD
November 2022 3 100 3,2 MUSD
Oktober 2022 2 800 3,2 MUSD
September 2022 2 600 2,7 MUSD

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.