Skip to content

Coala Life nyckeltal augusti USA

Nyckeltal för augusti 2023:

  • Patienter i distansmonitorering per 31 augusti 2023: 4 400
  • Årstakt omsättning per 31 augusti 2023: 5,2 MUSD

Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 augusti 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av augusti.
Årstakt omsättning per 31 augusti 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på augusti månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal augusti 2023
Augustisiffrorna påverkades i mindre omfattning av semestertider även om Labor Day är den ”officiella” avslutningen på sommaren i USA. Nytillkomna kliniker börjar nu bidra till fler aktiva patienter.

Historiska nyckeltal

Månad Patienter i distansmonitorering Årstakt omsättning
Augusti 2023 4 400 5,2 MUSD
Juli 2023 4 100 5,0 MUSD
Juni 2023 4 100 5,6 MUSD
Maj 2023 3 800 5,7 MUSD
April 2023 3 700 5,4 MUSD
Mars 2023 3 700 4,8 MUSD
Februari 2023 3 700 4,6 MUSD
Januari 2023 3 800 3,7 MUSD
December 2022 3 500 3,6 MUSD
November 2022 3 100 3,2 MUSD
Oktober 2022 2 800 3,2 MUSD
September 2022 2 600 2,7 MUSD

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.