Skip to content

Coala Life nyckeltal juli USA

Nyckeltal för juli 2023:

  • Patienter i distansmonitorering per 31 juli 2023: 4 100
  • Årstakt omsättning per 31 juli 2023: 5,0 MUSD

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 juli 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av juli.
Årstakt omsättning per 31 juli 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på juli månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal juli 2023

Omsättningssiffran för Juli har påverkats av ett nu åtgärdat problem med en ansluten klinik samt i övrigt av semestertider på klinikerna. Patienternas efterlevnad av förskriven ordinering av antal mätningar per månad är också generellt lägre på sommaren.
Att patientsiffran inte har ökat förklaras delvis av det ovanstående men också av att det, trots flera nya anslutna kliniker, tar tid att aktivera patienterna på de nytillkomna klinikerna.

Historiska nyckeltal

Månad Patienter i distansmonitorering Årstakt omsättning
Juli 2023 4 100 5,0 MUSD
Juni 2023 4 100 5,6 MUSD
Maj 2023 3 800 5,7 MUSD
April 2023 3 700 5,4 MUSD
Mars 2023 3 700 4,8 MUSD
Februari 2023 3 700 4,6 MUSD
Januari 2023 3 800 3,7 MUSD
December 2022 3 500 3,6 MUSD
November 2022 3 100 3,2 MUSD
Oktober 2022 2 800 3,2 MUSD
September 2022 2 600 2,7 MUSD

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.