Skip to content

Coala Life nyckeltal oktober, USA

Nyckeltal för oktober 2022:

  • Patienter i distansmonitorering per 31 oktober 2022: 2 800
  • Årstakt omsättning per 31 oktober 2022: 3,2 MUSD

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 oktober 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av oktober.
Årstakt omsättning per 31 oktober 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.