Skip to content

Coala Life nyckeltal september USA

Nyckeltal för september 2023:

  • Patienter i distansmonitorering per 30 september 2023: 4 400
  • Årstakt omsättning per 30 september 2023: 5,0 MUSD

Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 30 september 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av september.
Årstakt omsättning per 30 september 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på september månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal september 2023
Septembersiffrorna börjar visa på en återhämtning efter sommaren men omsättningen påverkades negativt av en intern processförändring som även innebär att nyckeltalen framöver kommer att publiceras den 20e varje månad. Nytillkomna kliniker fortsätter att bidra till fler aktiva patienter.
 
Historiska nyckeltal

Månad Patienter i distansmonitorering Årstakt omsättning
September 2023 4 400 5,0 MUSD
Augusti 2023 4 400 5,2 MUSD
Juli 2023 4 100 5,0 MUSD
Juni 2023 4 100 5,6 MUSD
Maj 2023 3 800 5,7 MUSD
April 2023 3 700 5,4 MUSD
Mars 2023 3 700 4,8 MUSD
Februari 2023 3 700 4,6 MUSD
Januari 2023 3 800 3,7 MUSD
December 2022 3 500 3,6 MUSD
November 2022 3 100 3,2 MUSD
Oktober 2022 2 800 3,2 MUSD
September 2022 2 600 2,7 MUSD

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.