Skip to content

Coala Lifes CFO lämnar bolaget

Coala-Life Group ABs CFO, Richard Roa, har på egen begäran valt att avsluta sin anställning för nya utmaningar utanför bolaget. Richard Roa kvarstår i bolagets tjänst till slutet av september. Som tf CFO från och med 1 september har bolagets controller Robin Danielsson Källmark utsetts. Coala Life har inlett processen med att hitta en ny CFO.