Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2015 – 30 november 2015

Fortsatt ökad försäljning och resultatförbättring

RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend med vinstförbättringar fortsätter. För första kvartalet 2015/2016 redovisar RNB ett rörelseresultat om 30 Mkr, en förbättring med 7 Mkr mot föregående år. Första kvartalet 2015/2016 är bolagets sjunde kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet för de tre konceptens jämförbara butiker uppgick till mellan 5 och 24 procent och totalt för koncernen 12 procent.

  • Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige ökade under kvartalet med 12,0 procent, att jämföras mot marknadens ökning om 6,0 procent (HUI).

  • Nettoomsättningen uppgick till 556 Mkr (509), en ökning med 9,3 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (23).

  • Rörelseresultatet före avskrivningar för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 103 Mkr.

  • Rörelseresultatet för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 55 Mkr.

  • Resultatet före skatt uppgick till 30 Mkr (22).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 30 Mkr (22), vilket motsvarar 0,90 kronor (0,65) per aktie.  

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 16 Mkr (6).

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna till RNB RETAIL AND BRANDS kontor på Regeringsgatan 29 i centrala Stockholm kl. 10:30 idag, den 17 december, då rapporten presenteras av vd och koncernchef Magnus Håkansson och finansdirektör Kristian Lustin.