Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2016 – 30 november 2016

Rörelseresultatet i kvartalet ökar med mer än 50 procent

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 46 Mkr, en förbättring på hela 16 Mkr jämfört med första kvartalet föregående år. Resultatet är starkt och med förstärkt positivt momentum. Försäljningen utvecklas bättre än marknaden, trots att vädret var utmanande i kvartalets inledning. Arbetet med omorienteringen av Polarn O. Pyret ger positiva effekter och Brothers fortsätter öka både försäljning och resultat. Utmaningarna för Departments & Stores förväntas dämpas från och med andra kvartalet.

Första kvartalet, 1 september 2016 – 30 november 2016 i sammandrag

  •  Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under kvartalet med 1,4 procent, vilket var bättre än marknadens minskning om 2,1 procent (HUI).
  •  Nettoomsättningen uppgick till 584 Mkr (556), en ökning med 5,0 procent.
  •  Rörelseresultatet ökade till 46 Mkr (30).
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 105 Mkr (103).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 58 Mkr (30), vilket motsvarar 1,71 kronor (0,90) per aktie.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 38 Mkr (16).
  •  Polarn O. Pyrets verksamhet i Nederländerna stängdes ned under kvartalet.