Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 28 februari 2018

RNB tar marknadsandelar

Förändringen från fysisk butik till e-handel sker snabbt. Polarn O. Pyret, som är längst fram i omställningsarbetet, ökar såväl omsättning som resultat. Brothers, med ökad jämförbar försäljning i kvartalet, tar rygg på PO.P. Omställningen i Departments & Stores går trögt, men med Man of a kind och snart motsvarande för damsortiment, tas DSEs unika varumärkesrelationer tillvara inom e-handel. Koncernens totala e-handel ökade med 50% jämfört med föregående år och uppgår nu till 128 Mkr på årsbasis. Koncernens koncept och varor visar styrka relativt marknaden i kvartalet. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 4 Mkr (11).

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2017 – 28 FEBRUARI 2018 I SAMMANDRAG 

 • Nettoomsättningen uppgick till 589 Mkr (590).    
 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -1,5 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -6,4 procent.  
 •  Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (11).
 •  Resultat efter skatt ökade till 1 Mkr (-3).
 •  Resultat per aktie ökade till 0,02 kronor (-0,08).  
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16 Mkr (26).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2017 – 28 FEBRUARI 2018 I SAMMANDRAG

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 171 Mkr (1 175).  
 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -0,5 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -4,3 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 44 Mkr (57).
 •  Resultat efter skatt uppgick till 46 Mkr (55).
 •  Vinst per aktie uppgick till 1,36 kronor (1,63).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 47 Mkr (63).  

Händelser under och efter kvartalet

 •  Polarn O. Pyret är finalist i kategorierna Årets butikskedja och Årets lojalitetsprogram i Retail Awards 2018.
 •  Brothers öppnade butiker i Mall of Scandinavia i Stockholm och i Karlstad-baserade köpcentrumet Bergvik.
 •  Departments & Stores presenterade ett omfattande förnyelsearbete som Nordiska Kompaniet avser att göra på varuhuset i Stockholm.
 •  Polarn O. Pyret invigde sin flaggskeppsbutik med ett helt nytt butikskoncept i PK-huset i centrala Stockholm.
 •  RNB emitterade en senior säkerställd obligation om 400 miljoner kronor med en löptid om tre år, som ersatte tidigare finansiering.
 •  RNB och Wellstreet startade ett samägt företag för att skapa utveckling och tillväxt primärt inom digitala tjänster med potential att förändra framtidens retail.

RNB inbjuder till en presentation av rapporten den 27 mars kl. 10:00.