Skip to content

Den amerikanska RPM-marknaden förväntas överstiga 18 miljarder USD år 2026, med en CAGR på 25 %, enligt Medi-Tech Insight

Enligt en nyligen publicerad rapport från det globala hälsovårdskonsultföretaget Medi-Tech Insight kommer den amerikanska marknaden för fjärrövervakning av patienter (RPM) att växa i en snabbare takt än tidigare förväntat. Den beräknas enligt rapporten nå över 18 miljarder dollar 2026 med en årlig tillväxttakt på 25%.

”Vi är uppmuntrade av tillväxtprognosen som bekräftar vår strategi på den amerikanska RPM-marknaden. Det motsvarar vår egen analys utifrån det intresse vi möter från amerikanska kliniker. Vi noterar att det enligt rapporten är en problematisk börda för vårdgivaren att ha ögon och öron på patienterna 24/7, det är därför vårt kliniska team bedömer vitala tecken 24/7 och triagerar enligt vårdgivarnas stående önskemål”, säger Dan Pitulia, vd för Coala Life.

Enligt Medi-Techs rapport förväntas ”RPM-marknaden ta ytterligare fart under de kommande åren på grund av växande investeringar i RPM & Telehealth, växande fokus på postakut vård, fördelar med RPM såsom minskad risk för sjukdomsöverföring, snabbare tillgång till patientdata, förbättrade resultat vad gäller patienthälsa, frigörande av begränsade resurser för att hantera de allvarligaste fallen och kostnadsbesparingar, inträde av nya aktörer på marknaden för fjärrövervakning av patienter, tekniska framsteg, växande användande och närvaro av artificiell intelligens (AI) på RPM-marknaden samt växande geriatrisk befolkning”.

Rapporten finns tillgänglig via Medi-Tech Insight: https://meditechinsights.com/remote-patient-monitoring-market/