Skip to content

Effektivare huvudkontor skapar resultateffekt om 15 Mkr på årsbasis

Som en del i ett bredare handlingsprogram genomför RNB RETAIL AND BRANDS AB en
omorganisation i syfte att effektivisera verksamheten och sänka kostnadsnivån.
Åtgärderna innebär en personalminskning med totalt 30 tjänster och medför en
årlig resultateffekt om cirka 15 miljoner kronor från och med verksamhetsåret
2011/2012.

Omorganisationen berör sortiment, inköp samt design och sker i samband med att
RNB öppnar ett eget produktionskontor i Hongkong. Omorganisationen berör även
ett antal funktioner på huvudkontoret i Stockholm. Totalt minskar bemanningen
med motsvarande 11 procent av den totala personalstyrkan på huvudkontoret.
Omorganisationen är förhandlad och kommunicerad med berörda och medför kostnader
om totalt cirka 10 miljoner kronor.

"RNB är mitt inne i ett omfattande förändringsarbete. Vi har en strategi och ett
handlingsprogram som vi agerar efter i högt tempo i syfte att effektivisera och
utveckla verksamheten och därmed stärka koncernen.", säger Magnus Håkansson, VD
och koncernchef för RNB.För ytterligare frågor kontakta:
Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil:
0768 87 20 02 e-post:magnus.hakansson@rnb.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm
och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11
länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.Effektivare huvudkontor skapar resultateffekt om 15 Mkr på årsbasis:
http://hugin.info/132993/R/1548472/475868pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1548472]