Skip to content

FÖRÄNDRINGAR I RNBs KONCERNLEDNING

RNB RETAIL AND BRANDS meddelar idag att följande förändringar av koncernledningen genomförs:
  • Maria Öqvist har utsetts till VD för affärsområdet Brothers & Sisters från den 27 september 2012. Maria innehar för närvarande positionen som VD för affärsområdet Polarn O. Pyret.
  • Anders Wiberg har utsetts att efterträda Maria Öqvist som VD för Polarn O. Pyret. Anders tillträder den 27 september och har fram tills nu varit Supply Chain Director med ett koncernövergripande ansvar.
  • Peter Bondelid har utsetts att efterträda Anders Wiberg som Supply Chain Director från och med den 19 november 2012. Peter kommer närmast från rollen som Managing Partner i Diligo Advisers.
  • Yongan Kim som fram till idag varit VD för affärsområdet Brothers & Sisters lämnar koncernen.

Samtliga ingår i koncernledningen för RNB RETAIL AND BRANDS.

"Förändringarna i koncernledningen sker i ett tufft marknadsklimat med syfte att säkerställa att vi använder våra kompetenser där de ger störst effekt. Anders Wiberg har med sin breda och gedigna branschkompetens och bevisade förmåga att driva operativa förändringsprojekt på ett framgångsrikt sätt rätt profil för att leda Polarn O. Pyret framåt. I dagens utmanande marknadsklimat tycker jag att det är viktigt att vi har en person med operativt fokus för att ytterligare stärka Polarn O. Pyrets marknadsposition och lönsamhet," säger Magnus Håkansson, VD och koncernchef  för RNB RETAIL AND BRANDS.

"Maria Öqvist har under sina drygt två år som VD för Polarn O. Pyret samt medlem av koncernledningen bidragit till att utveckla Polarn O. Pyret och koncernen som helhet. Under Marias ledning har Polarn O. Pyret, genom butiks- och e-handelsetablering vuxit både i Sverige och internationellt och en tydlig strategisk plattform samt stark organisation har etablerats för det fortsatta arbetet. Maria har en betydande erfarenhet av strategi- och marknadsfrågor och hennes ledarskap kommer väl till pass för att accelerera farten i Brothers & Sisters ompositionerings- och vändningsarbete," säger Magnus Håkansson.

Peter Bondelid har en lång och gedigen erfarenhet som managementkonsult från såväl strategi- och organisationsfrågor som operativ förändringsledning. Han har tidigare varit anställd inom bl.a. SIAR Bossard och Accenture men är nu Managing Partner på Diligo Advisers. Peter har som konsult arbetat med RNB i samband med etableringen av produktionsorganisationen under 2011.

"Det är positivt att få Peter ombord. Han har bidragit till vår utveckling hittills och kan nu fortsätta det arbetet som del i vår koncernledning," avslutar Magnus Håkansson.

Sedan tidigare har Stefan Danieli rekryterats som CFO att ingå i koncernledningen. Stefan anställdes den 27 augusti och tillträder sin befattning som CFO den 1 november.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS, Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se   

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:30 den 27 september 2012.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

FÖRÄNDRINGAR I RNBs KONCERNLEDNING


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1643844