Skip to content

Polarn O. Pyret förvärvar 51 procent av master franchiseverksamheten i Finland

Polarn O. Pyret AB förvärvar 51 procent av aktierna i Kids Company Oy i Finland. Kids Company Oy, som är master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Finland, driver tolv egna fysiska butiker samt e-handel och tre franchisebutiker. Verksamheten omsatte dryga 100 MSEK räkenskapsåret 2015.

Kids Company Oy har tolv Polarn O. Pyret butiker som geografiskt täcker Finland med tyngdpunkt på storstäderna, därtill en e-handelsbutik samt tre franchisebutiker. Bolaget beräknas omsätta drygt 100 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Tillträde för förvärvet är 31 mars 2016 och inkluderar en ömsesidig option att förvärva respektive sälja resterande 49 procent inom en fyraårsperiod. Anne Nikula, grundare av Kids Company Oy, fortsätter i sin roll som vd för den finska verksamheten efter förvärvet.

– Förvärvet av den finska franchiseverksamheten görs mot bakgrund av en strategisk översyn som vi nu gör av verksamheten inom Polarn O. Pyret. En av slutsatserna är att vi ska fördjupa närvaron på våra större marknader. Förvärvet bidrar till att stärka Polarn O. Pyrets ledande position på den nordiska marknaden, säger Magnus Håkansson, vd och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS.

– Jag är glad att vi har förvärvat en majoritet av den finska franchiseverksamheten. Verksamheten är stabil vad gäller lönsamhet och försäljning och har en stark marknadsposition. Försäljningen fortsätter att öka i de fysiska butikerna och därtill ser vi en tydlig trend att e-handeln växer starkt. Det finns också en tydlig plan för att expandera antalet fysiska butiker de kommande åren, säger Nanna Hedlund, vd Polarn O. Pyret.