Skip to content

Polarn O. Pyret förvärvar master franchiserörelsen i Norge

Polarn O. Pyret AB förvärvar 100 procent av aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS, som är master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge, driver 24 fysiska butiker samt e-handel och beräknas omsätta cirka 130 MSEK.

Förvärvet inkluderar WAMs samtliga 24 Polarn O. Pyret butiker belägna över hela Norge och e-handelsbutik samt huvudkontor och butikspersonal. WAM AS har 160 anställda och beräknas omsätta cirka 130 MSEK på årsbasis med god lönsamhet.

– Polarn O. Pyret har en stor tillväxtpotential och med förvärvet av WAM AS tar vi nu ett första steg att realisera denna tillväxtpotential. Övertagandet av den norska franchiserörelsen görs mot bakgrund av att vi i Sverige och Holland med framgång driver butikerna i egen regi. Förvärvet bidrar till att ytterligare stärka lönsamheten för Polarn O. Pyret och vi ser en fortsatt expansion av Polarn O. Pyret som en strategiskt prioriterad aktivitet, säger Magnus Håkansson, vd och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS.

– Jag är glad över att vi nu förvärvar den norska verksamheten. Det är en stabil verksamhet både vad gäller lönsamhet och omsättning och har också en stark marknadsposition. Med förvärvet ökar antalet butiker vi driver i egen regi med 40 procent, vilket självklart påverkar vår lönsamhet positivt. Vi är övertygade om att integrationen av förvärvet kommer att kunna genomföras effektivt då verksamheten har varit nära oss sedan start. Jag ser med tillförsikt på den framtida utvecklingen inom Polarn O. Pyret, både vad gäller vårt erbjudande till kund, vår lönsamhet och våra framtida tillväxtmöjligheter, säger Anders Wiberg, CEO Polarn O. Pyret.