Skip to content

Preliminär rekonstruktionsplan – Butiksförsäljningen minskar medan e-handel ökar

RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag i rekonstruktion Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB (tillsammans ”Bolagen”) är svårt påverkade av effekterna av den pågående pandemin. Butiksförsäljningen för bolagen har mer än halverats i mars och april samtidigt som e-handeln ökat.

Under den inledande fasen av rekonstruktionen har Bolagen arbetat aktivt med att sänka kostnader och effektivisera verksamheten. Tillsammans med kreditgivare, hyresvärdar och övriga borgenärer arbetar bolagen konstruktivt med olika initiativ. Samtal förs i positiv anda med hyresvärdarna om uppgörelser, vilka är centrala för att rekonstruktionerna ska lyckas. Bolagen har drastiskt skurit ner sina kostnader i fysiska butiker för att möta upp mot försäljningstappet. När pandemin är över bedöms bolagen vara i en position att nå långsiktig lönsamhet.

Vi har följt vår plan och vidtagit drastiska åtgärder både finansiellt och i verksamheterna för att förbättra bolagens ekonomiska situation och skapa uthållighet. Bolagen har som en följd av detta tyvärr minskat antalet anställda och generellt sett över sina kostnader, så som inköp. Alla Bolagens hyresvärdar har kontaktats och konstruktiva dialoger förs med merparten. Även med övriga borgenärer har Bolagen en bra dialog, och de flesta inser att de måste göra uppoffringar för att Bolagen ska kunna drivas vidare långsiktigt efter framgångsrika rekonstruktioner. Alla måste inse behovet av gemensamma krafttag”, säger Kristian Lustin, vd, RNB Retail and Brands.

Bolagen presenterar preliminära rekonstruktionsplaner inför Stockholms tingsrätt den 29 april, där prognoser visar att Departments & Stores omsättning innevarande räkenskapsår kommer att uppgå till cirka 760 mkr. Bolaget har som en konsekvens bland annat dragit ner personalkostnader i NK-varuhusen och minskat sina inköp. En konstruktiv dialog förs med fastighetsägaren Hufvudstaden, som är hyresvärd för NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg.

Brothers har drabbats hårt av en minskad kostymförsäljning till följd av att många av vårens och sommarens högtider, särskilt studentfester och liknande, ställts in. För att minska kostnaderna har Brothers bland annat hittills stängt fem butiker i Sverige samt alla tolv butiker i Finland. Bolaget har även minskat varuinköp samt initierat förhandlingar med sina hyresvärdar. I flera fall har uppgörelser kunnat träffas. Förhandlingarna förs i en konstruktiv anda utifrån rådande förhållanden.

Analyser av långsiktig lönsamhet utförda av Polarn O. Pyret har hittills föranlett stängning av tolv butiker, samt en översyn av verksamheterna utomlands. Polarn O. Pyrets e-handel har under de senaste veckorna mångdubblat försäljningen då pandemin försvårat butiksförsäljning. Liksom övriga bolag förhandlar Polarn O. Pyret med sina hyresvärdar. Bolaget, med sitt starka varumärke, har en bra position att återgå till när pandemin är över.

För detaljerade rekonstruktionsplaner se www.rnb.se/rekonstruktion