Skip to content

Rättelse: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Rättelse avser hänvisning till felaktigt datum som ändrats i detta pressmeddelande: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 100 000 aktier den 15 juli 2022 för cirka 0,245 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 2,4550 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.
Dan Pitulia äger efter köpet totalt 3 511 279 aktier motsvarande 4,42 procent av de utestående aktierna i Coala-Life Group AB (publ), samt 1 271 706 teckningsoptioner, ägandet är som person samt via närstående och bolag.