Skip to content

RNB förlänger löptid för rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har ingått avtal med bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm om förlängning av del av koncernens befintliga rörelsefinansiering. Avtalet innebär att RNB har möjlighet att förlänga det revolverande lånet om 200 Mkr från maj 2016 till maj 2017.

Sedan maj 2013 har RNB RETAIL AND BRANDS en beviljad och avtalad rörelsefinansiering från bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm som uppgår till totalt 400 Mkr. Finansieringen består av två stycken lån om 200 Mkr vardera, varav det ena lånet är ett reverslån och det andra ett så kallat revolverande lån. Löptiden för båda lånen är till maj 2016, med möjlighet till förlängning av reverslånet med ett år till maj 2017. RNB RETAIL AND BRANDS har nu ingått avtal med Konsumentföreningen Stockholm som ger RNB möjlighet att även förlänga det revolverande lånet med ett år. Löptiden kan därmed förlängas till maj 2017.

– Att vi nu får hela vår rörelsefinansiering på samma löptid adderar ytterligare finansiell stabilitet och ger oss möjlighet att fokusera fullt ut på att realisera den andra delen i vändningsplanen och därmed nå våra långsiktiga finansiella mål, säger Magnus Håkansson, VD och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS.