Skip to content

RNB genomför omorganisation och förändringar i koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS genomför en omorganisation i syfte att öka koncernens effektivitet i samband med avyttringen av dotterbolaget JC.

Omorganisationen sker genom att JC samt Brothers & Sisters, Polarn O. Pyret och Departments & Stores, rekryterar personal i centrala funktioner från RNB. Förändringarna sker på initiativ av dotterbolagen Brothers & Sisters, Polarn O. Pyret, Departments & Stores samt det nu avyttrade JC. Omorganisationen får som konsekvens att antalet koncerncentrala funktioner och tjänster inom RNB kommer att minska. Arbetet med omorganisationen beräknas till största delen vara slutförd under april 2014.

I samband med omorganisationen efterträder nuvarande Supply Chain Director, Peter Bondelid, Maria Öqvist i rollen som VD för dotterbolaget Brothers & Sisters per den 1 februari 2014. Maria Öqvist som fram till idag varit VD för dotterbolaget Brothers & Sisters lämnar koncernen under februari.