Skip to content

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) amorterar SEK 120 000 000 på sitt utestående seniora obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det amorterar SEK 120 000 000 på obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet")("Amorteringen").

Amorteringen görs med stöd av punkt 11.6 (Mandatory partial repayment due to the Permitted Disposal) i obligationsvillkoren. Amorteringen görs till följd av att Bolaget erhållit återbetalning av utestående belopp under ett pantsatt skuldebrev (Eng. Vendor Loan Note).

Avstämningsdag för Amorteringen är den 8 juli 2021 och Amorteringen kommer ske den 15 juli 2021.