Skip to content

RNB:s försäljning i januari 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2012 uppgick till 236,8 Mkr jämfört med 230,0 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 2,9 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,0 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i januari 2012 minskade 1,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex för den svenska klädmarknaden i januari minskade med 6,1 procent. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder ökade med 1,2 procent mätt i lokala valutor.

Kalendereffekten i januari månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med samma period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut) positiv med 2,3 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 31 januari 2012 till 222 jämfört med 221 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2010/2011 ca 73 procent utav bolagets totala årsomsättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöverdet vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskonceptenBrothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholmoch Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

RNB:s försäljning i januari 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1584051