Skip to content

Samordnad produktion med bas i Hong Kong ger ökad bruttomarginal

RNB fortsätter arbetet med det koncernövergripande förändringsprogrammet och
öppnar ett produktionskontor i Hong Kong den 1 november 2011. Kontoret ska
samordna produktionen för dotterbolagen Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt
JC med stöd av satellitkontor som kommer att öppnas i Shanghai och Dacca. Det
samordnade arbetssättet kommer att medföra en positiv effekt på bruttomarginalen
om två till tre procentenheter.

Det nyöppnade produktionskontoret i Hong Kong kommer att ha ca 20 anställda med
uppgift att samordna och hantera alla frågor kring produktionen för de tre
koncepten Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt JC. Ida Gullbrandson,
tidigare chef för Kapp Ahls inköpskontor i Turkiet blir nu chef för RNBs
produktionskontor.  Genom  den  ökade  effektiviteten som samordningen av
produktionen innebär når RNB följande positiva effekter:

·         ökad betydelse hos strategiskt viktiga leverantörer och därigenom
skalfördelar som innebär lägre produktionskostnader

·         bättre planering av produktionen som medför kortare ledtider, vilket
säkerställer hög kapacitet och kvalité på ett tidigare stadie samt binder
volymer i ett senare skede

·         ökad grad av flexibilitet i upphandlingar som skapar möjligheter att
flytta produktion mellan de länder i Fjärran Östern som erbjuder den bästa
kostnadseffektiviteten.

-          Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Ida Gullbrandson som chef för
produktionskontoret och ledare för vårt team i Fjärran Östern. Idas omfattande
erfarenhet av inköp, i Kina och i Turkiet, är en viktig pusselbit för att
säkerställa en effektiv produktion inom RNB, säger Anders Wiberg, Supply Chain
Director RNB.

Inköpsavdelningarna för Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt JC har
omorganiserats och gemensamma varuförsörjningsprocesser har etablerats i syfte
att säkerställa att den fulla potentialen med ett centralt produktionskontor
uppnås.

-           De  ökade  kostnader  som  uppkommer  med  etableringen  av
produktionskontoret kompenseras fullt ut av minskade agentprovisioner. Vi har
haft ett erfaret team på plats i Fjärran Östern under sommarperioden som redan
påbörjat utvecklingen av nya arbetsprocesser. De totala samordningsvinsterna som
uppnås  beräknas  medföra  en  positiv  effekt  på  bruttomarginalen med
uppskattningsvis två till tre procent. De första positiva resultateffekterna
börjar  synas  redan  under räkenskapsåret 2011/2012 men når full effekt
2012/2013, säger Magnus Håkansson, koncernchef RNB.

Produktionskontoret i Hong Kong kommer att stödjas av satellitkontor i Shanghai
och Dacca som främst kommer att fungera som bas för det lokala arbetet med
kvalitetskontroller.   Som ett led i att öka produktionen i Asien har RNB stängt
produktionskontoret i Turkiet.
      -   RNB kommer även fortsättningsvis att arbeta med      närmarknader för
snabba omköp och behov som uppstår under säsong men arbetet kommer framöver att
koncentreras till ett mindre antal leverantörer och marknader, säger Anders
Wiberg.

För mer information , v.v. kontakta:

 Magnus Håkansson, koncernchef RNB   mobilnummer 0768-872002
Samordnad produktion med bas i Hong Kong ger ökad bruttomarginal:
http://hugin.info/132993/R/1551905/478058pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1551905]