Skip to content

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 700 000 aktier den 29 juni 2023 för cirka 0,3 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,387 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.