Skip to content

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 300 000 aktier den 22 augusti 2023 för cirka 0,1 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,338 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.