Skip to content

VD köper teckningsrätter och tecknar aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har den 20 september förvärvat 12 000 000 teckningsrätter för ca 6 KSEK med en genomsnittlig kurs om 0,0005 SEK och tecknat 4 000 000 aktier via en pensionsförsäkring för 1 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,25 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.