Skip to content

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 SEPTEMBER 2016 – 31 MAJ 2017

POLARN O. PYRET VISAR STYRKA

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2 Mkr, en förbättring på 2 Mkr jämfört med tredje kvartalet föregående år. Fortsatt resultatförbättring för Polarn O. Pyret uppväger ett något lägre resultat för Brothers och en tydlig försvagning för Departments & Stores. EBITDA på rullande 12 månader ökade till 117 Mkr.

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2017 – 31 MAJ 2017 I SAMMANDRAG 

 • Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under kvartalet med 3,1 procent, vilket var sämre än marknadens minskning om 1,1 procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till 492 Mkr (489), en ökning med 0,6 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 2 Mkr (0).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 117 Mkr (89), en ökning med 33 procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12 Mkr (-10), varav marknadsvärdering av valutasäkringar -9 Mkr (-8).
 • Vinst per aktie uppgick till -0,35 kronor (-0,30).  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11 Mkr (10).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2016 – 31 MAJ 2017 I SAMMANDRAG

 • Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under perioden med 1,2 procent, vilket är bättre än marknadens minskning om 1,9 procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 666 Mkr (1 618), motsvarande en ökning med 3,0 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 59 Mkr (30).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 95 Mkr (66).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 43 Mkr (15), varav marknadsvärdering av valutasäkringar -4 Mkr (-7).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,27 kronor (0,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 74 Mkr (46).