Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 30 november 2017

Högt tempo i e-handelssatsningarna

RNB höjer tempot i den digitala transformationen med investeringar i teknik och kompetens samt utveckling av omnikanalerbjudandet. Försäljningen i jämförbara svenska butiker ökade i kvartalet och var klart bättre än marknadens utveckling. E-handelsförsäljningen fortsatte att öka. Resultatet i kvartalet jämfört med föregående år påverkades av högre marknadsföringskostnader. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 40 Mkr (46).

FÖRSTA KVARTALET, 1 SEPTEMBER 2017 – 30 NOVEMBER 2017 I SAMMANDRAG

 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige ökade under kvartalet med 0,6 procent, vilket var bättre än marknadens minskning om -2,3 procent.
 •  Nettoomsättningen uppgick till 583 Mkr (584).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 40 Mkr (46).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 45 Mkr (58), varav marknadsvärdering
 •  av valutasäkringar 9 Mkr (15).
 •  Marknadsvärderingen av valutasäkringarna har ackumulerat
 •  netto uppgått till -0,4 mkr de senaste 15 månaderna.
 •  Vinst per aktie uppgick till 1,34 kronor (1,71).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 62 Mkr (38).

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 •  Under kvartalet förvärvades Frontmen.com för att ytterligare stärka den digitiala utvecklingen. Frontmen är en etablerad aktör inom herrmode på nätet i Sverige.
 •  Polarn O. Pyret ingick samarbete med Boozt.com. Samarbetet innebär att Boozt blir en exklusiv partner till Polarn O. Pyret som ett komplement till den egna retailverksamheten och ett sätt att etablera sig på nya marknader.
 •  Brothers öppnade en ny butik i Hallarna strax utanför Halmstad.
 •  Lina Söderqvist har anställts som ny VD för Departments & Stores per 16 april 2018. Nanna Hedlund är tf VD för Departments & Stores från och med 1 december 2018 till och med 15 april 2018.