Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 31 maj 2018

Ökat resultat och allt starkare e-handel

E-handelsutvecklingen fortsätter att växa i ett högt tempo och försäljningen inom e-handeln ökade i kvartalet med 65 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I kvartalet dubblerade Brothers sin e-handelsförsäljning. Polarn O. Pyret ökade sin e-handelsförsäljning med mer än 40 procent i kvartalet och e-handeln uppgick till 16 procent av total försäljning. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade och uppgick till 6 Mkr (2).

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2018 – 31 MAJ 2018 I SAMMANDRAG 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 510 Mkr (490).
 •  Jämförbar försäljning för koncernen ökade med 2,2 procent.
 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige ökade med 1,0 procent jämfört med marknadens uppgång om 1,4 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (2).
 •  Resultat efter skatt ökade till 3 Mkr (-12).
 •  Resultat per aktie ökade till 0,09 kronor (-0,35).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 Mkr (11). 

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2017 – 31 MAJ 2018 I SAMMANDRAG

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 678 Mkr (1 662).
 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige var oförändrad, vilket var bättre än marknadens nedgång om -2,1 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (59).
 •  Resultat efter skatt uppgick till 49 Mkr (43).
 •  Vinst per aktie uppgick till 1,45 kronor (1,27).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 50 Mkr (74). 

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 •  Polarn O. Pyret vann Årets Lojalitetsprogram i Retail Awards 2018.
 •  RNB investerade, genom Retailers Lab, i Hyber, e-handelsbolaget som tagit delningsekonomin till barnkläder.
 •  Polarn O. Pyret invigde sin flaggskeppsbutik med ett helt nytt butikskoncept i centrala Stockholm. Ytterligare tre butiker har byggts om enligt det nya konceptet under kvartalet.
 •  Brothers öppnade butiker i Mall of Scandinavia i Stockholm och i köpcentrumet Bergvik utanför Karlstad.
 •  Hyreskontrakt tecknade för nya butiker för Polarn O. Pyret och Brothers i Gallerian i Stockholm.
 •  Lina Söderqvist tillträdde som VD för Departments & Stores och Carl Franke som CIO.