Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2018 – 28 februari 2019

Fortsatt ökad e-handel i ett blandat kvartal

Trenden fortsatte även i det andra kvartalet med en bättre försäljningsutveckling än den övriga kläd- och modehandeln i RNBs alla länder. Tillväxten i e-handeln fortsatte att vara kraftig i alla koncept med en ökning på mer än 40% i kvartalet. Readriven försäljning pressade bruttomarginalen och därmed resultatet. Omstruktureringsarbetet har startat och är väl på väg men medför kostnader. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till -12 Mkr (4) i kvartalet.

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2018 – 28 FEBRUARI 2019 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen ökade till 604 Mkr (589).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen ökade med 2,2 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige ökade med 1,5 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -1,6 procent.
 • Rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgick till -12 Mkr (4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -28 Mkr (4).
 • Resultat efter skatt uppgick till -35 Mkr (1).
 • Resultat per aktie var -1,02 kronor (0,02).  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 Mkr (-16).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2018 – 28 FEBRUARI 2019 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen ökade till 1 203 Mkr (1 171).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen ökade med 2,3 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige ökade med 2,0 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -2,7 procent.
 • Rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgick till 24 Mkr (44).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7 Mkr (44).
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 Mkr (46).
 • Resultat per aktie var -0,27 kronor (1,36).  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 74 Mkr (47).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Polarn O. Pyret vann två priser. Dels ”Signumpriset” för bästa nordiska varumärkesvård dels ”Sveriges Grönaste Varumärke 2018” inom kläder.
 • Årsstämman beslutade att uppdra åt styrelsen att genomföra en omstrukturering av koncernen.