Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

2013

23 december, 2013

RNB Årsredovisning 2012 - 2013

31 oktober, 2013

RNB Bokslutskommuniké 1 september 2012 – 31 augusti 2013

27 juni, 2013

RNB Delårsrapport 1 september 2012 – 31 maj 2013

25 mars, 2013

RNB Delårsrapport 1 september 2012 – 28 februari 2013

16 januari, 2013

RNB Delårsrapport 1 september 2012 – 30 november 2012