Skip to content

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2005 – 31 augusti 2006

1 september 2005 – 31 augusti 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 1.535,2 Mkr (963,7), en ökning med 59 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 4,2 procent. • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 79,6 Mkr (41,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 20,9 Mkr (36,3). Omstruktureringskostnader och nedskrivningar av engångskaraktär, i…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2005 – 31 maj 2006

Perioden 1 september 2005 – 31 maj 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 996,1 Mkr (697,3), en ökning med 43 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 5,0 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 77,6 Mkr (40,7). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 98 procent till 73,0 Mkr (36,8). • Resultatet efter skatt…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2005 – 28 feb 2006

Första halvåret, 1 september 2005 – 28 februari 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 688,7 Mkr (453,0), en ökning med 52 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 4,0 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 62,5 Mkr (34,8). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 87 procent till 60,2 Mkr (32,2). • Resultatet efter…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2005 – 30 nov 2005

• Nettoomsättningen uppgick till 315,4 Mkr (231,2), en ökning med 36 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,5 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 31,3 Mkr (26,4). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 23 procent till 30,8 Mkr (25,1). • Resultatet efter skatt uppgick till 22,3 Mkr (18,2), vilket motsvarar 1,34…