Skip to content

Pressmeddelanden

RNB:s försäljning i november 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i november 2011 uppgick till 226,7 Mkr jämfört med 230,5 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 1,6 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 1,6 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i november 2011 minskade 3,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

RNB:s försäljning i oktober 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2011 uppgick till 251,5 Mkr jämfört med 262,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,3 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,3 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i oktober 2011 minskade 5,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2010 – 31 augusti 2011

Fjärde kvartalet, 1 juni 2011 – 31 augusti 2011 i sammandrag    Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (759), en minskning med 3,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,0 procent.    Rörelseresultatet försämrades med 40 Mkr och uppgick till -35 Mkr (6). Resultatet har påverkats negativt med 11 Mkr (9) av ytterligare avsättningar för konstaterade…

RNB omstrukturerar den norska JC verksamheten

RNB RETAIL AND BRANDS har idag beslutat att kraftfullt reducera den förlustbringande norska verksamheten inom JC. Ytterligare 16 butiker kommer att stängas, vilket innebär att antalet butiker minskar från dagens 21 till 5. Åtgärderna skapar förutsättningar att minimera rörelseförlusten i JC Norge som föregående verksamhetsår uppgick till 63 Mkr. Beslutet kommer att verkställas omgående. För…

RNB RETAIL AND BRANDS fastställer nya finansiella mål

Till följd av det förändringsarbete RNB koncernen har inlett och de förändringar i verksamheten som hittills genomförts har styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS funnit det motiverat att göra en översyn av de finansiella målen. De nya finansiella målen är: ·         En långsiktig rörelsemarginal på 10 procent ·         En långsiktig omsättningstillväxt på 5-10 ·         En…

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2010 – 31 augusti 2011

Fjärde kvartalet, 1 juni 2011 – 31 augusti 2011 i sammandrag ·       Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (759), en minskning med 3,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,0 procent. ·       Rörelseresultatet försämrades med 40 Mkr och uppgick till -35 Mkr  (6). Resultatet har påverkats negativt med 11 Mkr (9) av ytterligare avsättningar…

Sisters genomgår strategisk förändring

Som en del av RNB:s portfölj har konceptet Sisters inte nått upp till de uppsatta lönsamhetsmålen. Anledningen till den negativa utvecklingen inom Sisters är främst en hårdnande konkurrens samt för låg försäljning för att hitta kostnadssynergier i produktion och inköp. Med anledning av detta görs nu en genomgripande förändring och nedbantning av konceptet Sisters. "Vi…

Inbjudan till press- och analytikermöte 27 oktober kl. 09.30

RNB RETAIL AND BRANDS bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2010/2011 publiceras torsdagen den 27 oktober 2011 kl. 07.00. Kl. 09.30 samma dag presenterar VD och Koncernchef Magnus Håkansson bokslutskommunikén på RNB:s kontor på Regeringsgatan 29 i Stockholm. Presentationen hålls på svenska. För anmälan och ytterligare information, kontakta: Ann-Charlotte Rudels,ann-charlotte.rudels@rnb.seeller 0768 87 20 60 RNB RETAIL AND BRANDS…

RNB:s försäljning i september 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2011 uppgick till 246,7 Mkr jämfört med 255,5 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 3,5 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,4 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i september 2011 minskade 5,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

Samordnad produktion med bas i Hong Kong ger ökad bruttomarginal

RNB fortsätter arbetet med det koncernövergripande förändringsprogrammet och öppnar ett produktionskontor i Hong Kong den 1 november 2011. Kontoret ska samordna produktionen för dotterbolagen Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt JC med stöd av satellitkontor som kommer att öppnas i Shanghai och Dacca. Det samordnade arbetssättet kommer att medföra en positiv effekt på bruttomarginalen…

Effektivare huvudkontor skapar resultateffekt om 15 Mkr på årsbasis

Som en del i ett bredare handlingsprogram genomför RNB RETAIL AND BRANDS AB en omorganisation i syfte att effektivisera verksamheten och sänka kostnadsnivån. Åtgärderna innebär en personalminskning med totalt 30 tjänster och medför en årlig resultateffekt om cirka 15 miljoner kronor från och med verksamhetsåret 2011/2012. Omorganisationen berör sortiment, inköp samt design och sker i…

RNB:s försäljning i augusti 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2011 uppgick till 219,9 Mkr jämfört med 230,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,7 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,5 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i augusti 2011 minskade 7,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Den…

RNB:s försäljning i juli 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2011 uppgick till 227,8 Mkr jämfört med 240,5 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 5,3 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,9 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i juli 2011 minskade 4,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

RNB:s försäljning i juni 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juni 2011 uppgick till 245,8 Mkr jämfört med 244,6 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 0,5 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 1,2 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i juni 2011 ökade 2,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Den…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 31 maj 2011

Tredje kvartalet, 1 mars 2011 – 31 maj 2011    Nettoomsättningen uppgick till 675 Mkr (731), en minskning med 7,6 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med -1,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 6,4 procent.    Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431 Mkr brutto,…

Delårsrapport för perioden 1 september 2010 – 31 maj 2011

Tredje kvartalet, 1 mars 2011 – 31 maj 2011 ·       Nettoomsättningen uppgick till 675 Mkr (731), en minskning med 7,6 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med -1,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 6,4 procent. ·       Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431…

Resultatförsämring för RNB RETAIL AND BRANDS AB

Bolaget har i tidigare kvartalsrapporter kommunicerat att förutsättningar för fortsatta resultatförbättringar under verksamhetsåret föreligger. Rapporten för det tredje kvartalet som publiceras nästa vecka kommer att visa på en kraftig resultatförsämring vilket gör att förutsättningarna för ett förbättrat resultat under verksamhetsåret inte längre föreligger. Ytterligare information ges i samband rapporten för tredje kvartalet som publiceras torsdagen…

RNB:s försäljning i maj 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i maj 2011 uppgick till 209,9 Mkr jämfört med 225,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 7,1 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,1 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i maj 2011 minskade med 5,6 procent jämfört med samma månad föregående år.…

RNB:s försäljning i april 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i april 2011 uppgick till 214,4 Mkr jämfört med 218,2 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 1,7 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 0,8 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i april 2011 minskade med 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år.…

RNB:s försäljning i mars 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i mars 2011 uppgick till 208,9 Mkr jämfört med 221,1 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en minskning med 5,5 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 4,4 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 9,5…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 28 feb 2011

Andra kvartalet, 1 december 2010 – 28 februari 2011    Nettoomsättningen uppgick till 772 Mkr (822), en minskning med 6,0 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad mot föregående år.    Rörelseresultatet förbättrades med 8 Mkr och uppgick till 11 Mkr (3).    Resultatet före…

Delårsrapport för perioden 1 september 2010 – 28 februari 2011

Andra kvartalet, 1 december 2010 – 28 februari 2011 ·       Nettoomsättningen uppgick till 772 Mkr (822), en minskning med 6,0 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad mot föregående år. ·       Rörelseresultatet förbättrades med 8 Mkr och uppgick till 11 Mkr (3).…

RNB:s försäljning i februari 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2011 uppgick till 157,7 Mkr jämfört med 173,6 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en minskning med 4,9 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,3 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 9,1…

Marthyn Inghamn blir ny VD för JC

"Marthyn Inghamn är en av Sveriges mest erfarna på jeans och mode därtill. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av JC att vi nu kommit överens med Marthyn," säger Magnus Håkansson, styrelseordförande och tillträdande koncernchef på RNB RETAiL AND BRANDS. "Marthyn och jag kommer båda att fasa in i våra nya roller under våren.…

RNB:s försäljning i januari 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2011 uppgick till 230,0 Mkr jämfört med 232,7 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en minskning med 1,1 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 0,4 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 7,7…

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

RNB RETAIL AND BRANDS höll på torsdagen den 20 januari 2011 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Magnus Håkansson. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 augusti 2010. Årsstämman…

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 30 nov 2010

Första kvartalet, 1 september 2010 – 30 november 2010 Nettoomsättningen uppgick till 787 Mkr (743), en ökning med 5,9 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -3,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 6,3 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 13 Mkr och uppgick till 47 Mkr (33). Resultatet har belastats…

RNB:s försäljning i december 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2010 uppgick till 367,1 Mkr jämfört med 361,4 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 1,6 procent. I lokala valutor var ökningen 3,5 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 2,7 procent…