Skip to content

Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 30 november 2017

Högt tempo i e-handelssatsningarna RNB höjer tempot i den digitala transformationen med investeringar i teknik och kompetens samt utveckling av omnikanalerbjudandet. Försäljningen i jämförbara svenska butiker ökade i kvartalet och var klart bättre än marknadens utveckling. E-handelsförsäljningen fortsatte att öka. Resultatet i kvartalet jämfört med föregående år påverkades av högre…

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 december 2017 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm. Anmälan m.m.Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 december 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast…

Polarn O. Pyret utökar satsningen på tillväxt online

RNB-ägda Polarn O. Pyret, som under det senaste året vuxit sin e-handel i Sverige med 30% och satsat stort på omnikanal och digital utveckling, inleder nu ett exklusivt samarbete med Boozt.com där de första produkterna kommer att bli tillgängliga från och med höstkollektionen 2018.

Lina Söderqvist blir ny vd för Departments & Stores

Lina Söderqvist har utsetts till ny vd för Departments & Stores och medlem av koncernledningen i RNB RETAIL AND BRANDS. Lina kommer närmast från positionen som marknadschef för Åhléns. Hon tillträder sin nya tjänst senast den 16 april, 2018. Från och med 1 december fram till Linas tillträde tar Nanna…

Bokslutskommuniké 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Avsevärd resultatförbättring på helåret Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 4 Mkr (6). Försäljningen i jämförbara svenska butiker var stabil och klart bättre än marknadens negativa utveckling under kvartalet. Resultatet i kvartalet jämfört med föregående år påverkades av en något lägre bruttomarginal, ökade marknadsinvesteringar samt leveransförseningar i Polarn O.…

Inbjudan till Q4-presentation den 12 oktober

Den 12 oktober 2017 klockan 07:30 publicerar RNB RETAIL AND BRANDS sin rapport för fjärde kvartalet räkenskapsåret 2016/2017 (juni – augusti 2017). En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 10.00 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

Hanna Graflund Sleyman lämnar Departments & Stores

Departments & Stores (”DSE”) nuvarande vd Hanna Graflund Sleyman kommer att lämna sin befattning vid årsskiftet. Hanna Graflund Sleyman har varit anställd sedan 2009 i RNB-koncernen, varav de senaste fyra åren som vd för DSE.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 SEPTEMBER 2016 – 31 MAJ 2017

POLARN O. PYRET VISAR STYRKA Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2 Mkr, en förbättring på 2 Mkr jämfört med tredje kvartalet föregående år. Fortsatt resultatförbättring för Polarn O. Pyret uppväger ett något lägre resultat för Brothers och en tydlig försvagning för Departments & Stores. EBITDA på rullande 12 månader…

Inbjudan till Q3-presentation den 21 juni

Den 21 juni 2017 klockan 07:30 publicerar RNB RETAIL AND BRANDS sin rapport för tredje kvartalet räkenskapsåret 2016/17 (mars – maj 2017). En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 09.30 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

RNB utökar koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS utökar koncernledningen med Martin Jonasson, född 1981. Martin är sedan 2015 anställd som Logistikchef på RNB.

RNB utökar koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS utökar koncernledningen med David Backman, född 1980. David, som sedan tidigare är anställd inom RNB som Chef affärsutveckling för e-handel, digital kommunikation och CRM, tillträder samtidigt rollen som biträdande IT-chef. Förändringarna träder i kraft från maj 2017 och koncernledningen i RNB RETAIL AND BRANDS består därmed av följande medlemmar: Magnus Håkansson,…

Delårsrapport för perioden 1 september 2016 – 28 februari 2017

Fortsatta resultatförbättringar Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 11 Mkr, en förbättring på 10 Mkr jämfört med andra kvartalet föregående år. Sammantaget presterade de tre koncepten bättre än den svenska marknaden. Arbetet med omorienteringen av Polarn O. Pyret fortsätter att ge positiva effekter. Utmaningarna för Departments & Stores har dämpats…

Inbjudan till Q2-presentation den 27 mars

Den 27 mars 2017 klockan 07:30 publicerar RNB RETAIL AND BRANDS sin rapport för andra kvartalet räkenskapsåret 2016/17 (december 2016 – februari 2017). En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 09.30 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten…