Skip to content

Pressmeddelanden

RNB RETAIL AND BRANDS säkerställer ny rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har ingått avtal med bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm om refinansiering av hälften av koncernens befintliga checkräkningskredit. Avtalet gäller från den 1 januari 2013. Den nya finansieringen om sammanlagt 100 Mkr löper på ett år i taget och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 100 Mkr.…

RNB:s försäljning i november 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i november 2012 uppgick till 217,1 Mkr jämfört med 226,7 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 4,2 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,7 procent.

RNB:s försäljning i oktober 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i oktober 2012 uppgick till 235,5 Mkr jämfört med 251,5 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 6,3 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 5,9 procent.

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2011 – 31 augusti 2012

Fjärde kvartalet, 1 juni 2012 – 31 augusti 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 671 Mkr (731), en minskning med 8,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,4 procent under kvartalet.   Nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters har skett med 201 Mkr. Rörelseresultatet, exklusive goodwillnedskrivning, förbättrades med 6 Mkr och uppgick till…

RNB:s försäljning i september 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i september 2012 uppgick till 241,3 Mkr jämfört med 246,7 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 2,2 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 1,5 procent.

RNB:s dotterbolag JC och Brothers startar e-handel

I går lanserade JC sin e-handel på den svenska marknaden. Detta följs av Brothers som lanserar e-handel under nästa vecka. Genom lanseringarna utökar Brothers och JC sin tillgänglighet för kunden och erbjuder shopping årets alla dagar, dygnet runt. Sedan maj 2012 erbjuder Polarn O. Pyret e-handel till alla länder inom…

SVAG FÖRSÄLJNING UNDER FJÄRDE KVARTALET TYNGER HELÅRSRESULTATET

RNB RETAIL AND BRANDS försäljning under det fjärde kvartalet var svag trots att juni utvecklades väl försäljningsmässigt. Mot bakgrund av försäljningsutvecklingen under kvartalet kommer en marginell resultatförbättring för innevarande räkenskapsår jämfört med föregående år ej att uppnås. En preliminär bedömning är att rörelseresultatet för helåret avviker med cirka 25 Mkr…

RNB:s försäljning i augusti 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i augusti 2012 uppgick till 203,1 Mkr jämfört med 219,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 7,7 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 6,6 procent.

RNB:s försäljning i juli 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juli 2012 uppgick till 208,0 Mkr jämfört med 227,8 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 8,7 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 8,0 procent.

RNB RETAIL AND BRANDS I PARTNERSKAP MED COOP

RNB RETAIL AND BRANDS har tecknat ett samarbetsavtal med Coop som innebär att Coops medlemmar från slutet av året får återbäring, rabatter och exklusiva erbjudanden från Polarn O. Pyret, JC samt Brothers & Sisters.

RNB:s försäljning i juni 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juni 2012 uppgick till 264,3 Mkr jämfört med 245,8 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 7,5 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 7,6 procent.

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 31 maj 2012

Tredje kvartalet, 1 mars 2012 – 31 maj 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 613 Mkr (675), en minskning med 9,2 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,8 procent under kvartalet.   Rörelseresultatet, exklusive föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, förbättrades med 68 Mkr och uppgick till -34 Mkr  (-102).…

RNB:s försäljning i maj 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i maj 2012 uppgick till 208,6 Mkr jämfört med 209,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 0,6 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 0,9 procent.

RNB:s försäljning i april 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i april 2012 uppgick till 207,9 Mkr jämfört med 214,4 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 3,0 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 3,0 procent.

NY CFO PÅ RNB RETAIL AND BRANDS

Stefan Danieli har utsetts till ny CFO i RNB RETAIL AND BRANDS att efterträda nuvarande CFO Gunnar Bergquist. Stefan anställs i koncernen den 27 augusti men tillträder tjänsten som CFO den 1 november 2012.

RNB:s försäljning i mars 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i mars 2012 uppgick till 204,5 Mkr jämfört med 208,9 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 2,1 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 2,3 procent.

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 28 feb 2012

Andra kvartalet, 1 december 2011 – 29 februari 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 754 Mkr (772), en minskning med 2,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker var oförändrad under kvartalet. Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge försämrades med 28 Mkr och uppgick till -9 Mkr (19). JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling,…

LIKVIDITETSSTÄRKANDE ÅTGÄRDER MEDFÖR TILLFÄLLIGT SVAGARE BRUTTOMARGINALER

RNB RETAIL AND BRANDS AB kommunicerade i bokslutskommunikén den 27 oktober 2011 att en väsentlig resultatförbättring skulle uppnås under innevarande räkenskapsår. Under andra kvartalet har koncernens arbete fokuserat på att minska lagernivåer och uppnå ett positivt kassaflöde under innevarande år. Detta arbete har medfört viss negativ effekt på bruttomarginalerna. Sammantaget…

RNB:s försäljning i februari 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i februari 2012 uppgick till 155,2 Mkr jämfört med 157,7 Mkr samma månad föregående år vilket är en minskning med 1,6 procent. I lokala valutor minskade försäljningen med 1,8 procent.

RNB RETAIL AND BRANDS CFO slutar

Gunnar Bergquist slutar som Chief Financial Officer, CFO, för RNB RETAIL AND BRANDS AB. Han slutar under hösten 2012 efter drygt tre år i bolaget. Någon efterträdare har ännu inte utsetts men arbetet med att rekrytera en efterträdare pågår.

RNB:s försäljning i januari 2012

RNB:s totala försäljning i egna butiker i januari 2012 uppgick till 236,8 Mkr jämfört med 230,0 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 2,9 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,0 procent.

RNB samordnar logistikverksamheten

RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att omorganisera logistikverksamheten och slår samman logistikavdelningarna för JC/Brothers & Sisters och Polarn O. Pyret till en central organisation med placering i Stockholm.

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 30 nov 2011

Första kvartalet, 1 september 2011 – 30 november 2011 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 754 Mkr (787), en minskning med 4,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,7 procent. Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge försämrades med 28 Mkr och uppgick till 24 Mkr (52). JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling,…

RNB:s försäljning i december 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2011 uppgick till 379,1 Mkr jämfört med 367,1 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 3,3 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 3,3 procent. Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i december 2011 ökade 0,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Blixtindex…

RNB säkerställer rörelsefinansiering

RNB RETAIL AND BRANDS har säkrat ny rörelsefinansiering från bolagets huvudägare Konsumentföreningen Stockholm. Den nya rörelsefinansieringen består av ett nytt lån om 150 MSEK med en löptid om 24 månader från och med mars 2012. Lånet är amorteringsfritt under det första årets löptid och ska därefter amorteras i sin helhet under nästföljande år (mars 2013…